;
Φορολογικά στοιχεία εταιρείας - Α.Φ.Μ. 094009621

Επωνυμία :ΥΦΑΣΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ <<Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ>>ΑΕ
Διακριτικός Τίτλος :ΥΦΑΣΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
Δραστηριότητα :ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Δ.Ο.Υ. :Γ ΛΑΡΙΣΑΣ
Αρ. Μ.Α.Ε. :129/31/B/86/18
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. :