;
Εταιρική ταυτότητα εταιρείας - Α.Φ.Μ. 094009621

Επωνυμία :ΥΦΑΣΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ <<Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ>>ΑΕ
Διακριτικός Τίτλος :ΥΦΑΣΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
Δραστηριότητα :ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Διεύθυνση :ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 17 & ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ
Πόλη :ΛΑΡΙΣΑ
Τ.Κ. :

Τηλέφωνο :2410617687
FAX :2102580021
Email :mtrsafab@yahoo.gr